Etter en lang vinter begynner snøen å forsvinne. Mange benytter sommertiden til turer i skog og mark. Et bål eller bruk av engangsgrill er ikke uvanlig i løpet av turen.

Det dukker også opp mye rusk og rask som vi ønsker å kvitte oss med i en fei. Mange velger å brenne hageavfall og gammelt gress, noe som kan få dramatiske følger - brannvesenet må rykke ut for å slokke branner som skyldes bålbrenning, bråtebrenning og brenning av ulike typer avfall.

-

I følge brannloven er det i tidsrommet 15. april til 15. september et generelt forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark.

-

Bråtebrenning og brenning av hageavfall er dessuten forbudt i tettbygd strøk. Jfr. forurensingsloven.

-

Nødvendig bråtebrenning, brenning av skogsavfall og lignende utenfor tettbygd strøk kan imidlertid utføres etter at brannvesenet har gitt forhådstillatelse til dette. Jfr. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, § 8.2.

Brannsjefene i Målselv og Bardu oppfordrer publikum til å vise aktsomhet og ta nødvendige sikkerhetshensyn dersom brenning allikevel iverksettes. Bålbrenning ifb. spesielle og tradisjonelle feiringer/ utøvelser kan skje etter nærmere tillatelse fra kommunens brannvesen.

Kontakttelefoner:

Setermoen brannstasjon

77193385/ 97049060

Bardufoss brannstasjon 77896215/ 91334581
Øverbygd brannstasjon 77892370/ 48218006