På grunn av feil utskrevne skattekort fra skatteetaten er mottakere av introduksjonsstønad trukket for mye i skatt i januar. Detter gjelder 20 personer som ifølge flyktningetjenseten vil få ca 2000 kroner mindre utbetalt i denne måned.

Lønn og personalavdelinga i Bardu kommune har nå avklart at det er mulig å tilbakebetale for mye trukket skatt. Dette blir korrigert ved at vi tilbakebetaler introstønadsmottakerne det de har betalt for mye i skatt og gir dem dette i forskudd nå før helga.