Ungdomsopprr i Bardu  Politikerne er samlet på Menighetshuset, og ledes gjennom et oppsatt program av Bjarne Olsen(foto) fra Målselv. Han er representant for Kommunenes Sentralforbund.

Alle faste kommunestyrerepresentanter med første vararepresentant for hver partigruppe, og medlemmer i utvalg er invitert som deltagere. De fleste inviterte har møtt.

Politikerne er fordelt i grupper med ulik partitilhørighet, alder og kjønn. Bjarne Olsen innleder og gir oppgaver til deltagerne. Diskusjonen går rundt i gruppene og resultatene legges fram for forsamlingen.

Dette er et godt tiltak spesielt for ferske politikere, men også svært nyttig repetisjon og oppdatering for de mer erfarne. 

Bjarne Olsen

                        

 

 

 


 


Si du har sett det på Bardu kommunes nettside