Bardu kommune inviterer til folkemøte om ny helse- og omsorgsplan som ligger ute på høring.
Folkemøtet vil finne sted mandag 7. mai kl 18-20 i kommunestyresalen.
Vi trenger dine innspill.
Planen ligger ute på kommunens hjemmeside med høringsfrist 14 mai.