PROGRAM

18:00

Intro v/ordfører

18:05

Temaområdene fra planprogram

 

Innspill som er kommet til nye formål

 

 

18:45

Pause/kaffe

18:55

Info/fordypning i utvalgte tema:

 

Boligbygging

 

Snøscooterløyper etter forsøksordningen

 

Annet?

 

Kort diskusjon

 

Intro til gruppearbeid

19:30

Pause/Kaffe/frukt

19:40

Gruppearbeid m/tema:

 

Boligbygging: Felt/spredt

 

Snøscooterløyper: Private initiativ?

 

Annet tema fra planprogram

20:15

Presentasjoner/diskusjon