Ved overgang til nytt filinnlesningssystem har en del innbetalinger av kommunale eiendomsavgifter ikke blitt registrert i kommunens økonomisystem.

De som har mottatt inkassovarsel på faktura «kommunale eiendomsavgifter» andre termin 2020, men som de allerede har betalt, kan se bort ifra inkassovarselet. Renter og gebyr vil bli slettet.

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.