Nå skal alle fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Tidligere var det slik at hytteeieren selv skulle sørge for at skorsteinen ble feid regelmessig. Nå har imidlertid Stortinget vedtatt, gjennom ny forskrift om forebygging, at fra 01.01.2016 skal kommunene gjennomføre dette også for fritidsboliger.

Minimumsfrekvensen på fire år er fjernet, noe som gir kommunen muligheten til å ha lengre tilsyns- og feiefrekvenser enn fire år. Tilsynsfrekvens og feiefrekvens trenger ikke være like.

For å oppfylle lovverkskravet ser Bardu/Lavangen/Salangen kommune seg nødt til å innføre et feie/tilsynsgebyr for fritidsboliger. Dette gebyret skal dekke faktiske utgifter som disse ekstra arbeidene påfører kommunene, og er til selvkost. Det vil si at kommunen ikke skal tjene på det innførte gebyret.

Hvis noe er uklart så ring gjerne feiervesenet v/ Bjørn Magne Nordmo tlf. 976 12 152 eller Anders Mortensen tlf. 913 60 524.

Les også vedlegget for ytterligere informasjon.