I forkant av Cold Response 2016, deltok U.S. Marine Corps på vintertrening på Rena. // Before Cold Response 2016, the U.S. Marine Corps attended winter training at Camp Rena.
Over 15.000 deltakere er påmeldt til øvelsen. USA, Storbritannia, Nederland, Belgia, Tyskland, Frankrike, Danmark, Finland, Sverige og Norge deltar med styrker under øvelsen. Omtrent 20 maritime fartøy, i overkant av 1000 kjøretøy og 50 luftfartøy vil delta på øvelsen. Øvelsen ledes av Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.

Fakta

Bardu kommune blir i større eller mindre grad berørt av Forsvarets øvelse Cold Response. Nedenfor finner du faktaark om øvelsen på norsk, nord-samisk og engelsk. 

 

Faktaark norsk

Faktaark nord-samisk

Faktaark engelsk