Evalueringsmøte vedrørende tjenesten Tilskuddsportalen er nå gjennomført.

Vedlagt følger referat fra møtet. Vi ber spesielt lag og foreninger om å lese gjennom referatet. Siden ingen fra lag og foreninger møtte på møtet 26.4.2017 eller så langt har gitt innspill på sin egen nytteverdi av å bruke tilskuddsportalen, så har Bardu Kommune v/enhet næring besluttet følgende.
 

1. Bardu Kommune varsler herved leverandøren Scan4News samt lag foreninger om at kommunen har til hensikt å si opp abonnementet på tilskuddsportalen fra avtaleperiodens utløp vinteren 2018.Dvs at vi da vil ha systemet ut 2017 og et par mnd ut i 2018.

2. Bardu Kommune publiserer dette referatet på kommunens hjemmeside og facebookside inkludert e-post forsendelse av referatet og enhet næring sin beslutning om å si opp abonnementet til brukerne av tilskuddsportalen. Vi ber samtidig de involverte lag & foreninger om skriftlige innspill på den varslede oppsigelsen innen 14 dager og senest innen 10.5.2017. Innspill kan sendes innen 26.4.2017 til postmottak@bardu.kommune.no (husk å merke ditt innspill med «evaluering tilskuddsportalen» merket saksnr 16/347).

Referatet fra møtet 26.4.2017 kan lastes ned ved å (klikke her).