Begrunnelse fra forslagsstillerne:

De viser til den uttalelse som ble gitt av Bardu kommune undertegnet av daværende ordfører Roald Linaker og leder for avdeling kultur Ole Kroken i forbindelse med Bardu kommunes kandidat til Frivillingprisen 2002. Denne gir et godt bilde av Ernst Hansen sitt virke for idretten i Bardu gjennom en mannsalder og dermed en god begrunnelse for å få Bardu kommunes kulturpris.

Han har:
- mange års fantastisk innsats i idrettslige aktiviteter i Bardu
- lagt til rette for at barn og unge skal få delta i et allsidig idrettsmiljø
- vært formann i Bardu idrettslag i mange år og har flere epoker i styret
- vært med i rydding av Kirkemoskogen da gress- og grusbane skulle anlegges
- bidratt aktivt til opparbeiding og utvikling av idrettsarenaer som Barduhallen, Mobakken, lysløyper og stadionhus på Storlømyra
- vært trener for aldersbestemte klasser i fotball
- er medlem i Markedskomiteen for NM på ski 2004
- er omsorgsperson, real og "lettvint"
- bidratt gjennom sine mange kommunalpolitiske verv til en sunn utvikling av det kulturelle i bygda
- var Troms fylkes kandidat til Frivilligprisen 2002

De andre foreslåtte kandidater er:
- Bodil Haugli
- Corinna Louise Stamm
- Gråbein 4H
- Sørdalen Bondekvinnelag
- Kjell Hovde
- Bardu Korforening

Tidligere prisvinnere:
Prisen ble første gang delt ut i 1991 og var delt ut hvert år til og med 1997. Neste tildeling var i 2000. Kulturprisen vil heretter bli delt ut hvert år.

1991 Gudleiv Øverår
1992 Bodil Nyhus
1993 Roald Utgård
1994 Eivind Steien
1995 Per Årnes
1996 UL Freidig
1997 Inger Livelten
2000 Bardu Musikkforening
2001 Fred Børre Lundberg
2002 Halvor Eggen