Enhet næring i Bardu Kommune flytter. Vi skal over i nye lokaler og regner med å være helt på plass innen 1.12.2016. Vårt nåværende kontor i Bardu Senter AS (2 etg. rett over bowlinghallen), blir i disse dager ryddet. Nå flytter vi opp til 3. etg. på selve konmmunehuset ved siden av ordfører, rådmann og økonomisjef.

Så dersom du har behov for å komme i kontakt med oss, så er det viktig å huske på at vi nå er å finne i kommunehuset, 3. etg.

Enhet næring, Bardu Kommune
Næringssjef Lennarth Kvernmo, Tel 900 36666, e-post lennarth.kvernmo@bardu.kommune.no
Prosjekansvarlig Oddvar Bjørnsen, Tel 913 34586, e-post oddvar.bjornsen@bardu.kommune.no
Prosjektleder Barnas Naturpark, Ida Steien Bjerka, Tel 915 76445, e-post ida.steien.bjerka@bardu.kommune.no