Sidene vil bli litt lengre og litt smalere, i tillegg vil det bli en liten "brett" hvor "Hva skjer i Bardu?" kan bli plassert. Vi tror dette vil bli et bedre format - i tillegg får vi noe bedre plass.

Barduposten vil også komme ut med tre ukers terminer i stedet for to (neste utgave kommer 28. februar). Se den nye utgivelsesplanen på Bardupost-sidene som viser utgivelsesdatoene og fristene. Stoffet må være Avdeling service i hende innen kl 1200 på angitt dato.

Som vi antydet i forrige Bardupost, så er det ikke alltid plass til alt. "Tidløs" informasjon vil enten bli tatt med i neste post eller evt forkastet.