Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45

Koronavaksine

Les mer

Endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager fra 1. mai 2015 – Fastsettelse av nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling for familier med lav inntekt

Endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager fra 1.mai 2015  – Fastsettelse av nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling for familier med lav inntekt.

Stortinget vedtok å øke maksimalprisen i barnehager med ordinær prisstigning fra 1.1.15. Satsene per måned er 2 480 kroner fra 1. januar 2015 og 2 580 kroner fra 1. mai 2015. Fra 1.5.2015 innføres redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt.

 

Foreldrebetalingen per år per heltidsplass skal utgjøre maks 6 % av familiens samlede person- og kapitalinntekter. De som er i målgruppen for å få redusert foreldrebetaling, må sende en skriftlig søknad til Bardu kommune v/barhageeier, postboks 401, 9365 Bardu. Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen.

 

For mer opplysninger gå inn på: http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Bardu kommune, Berit R. Carho, fungerende enhetsleder skole og barnehage.

Publisert