Kommunal målsetting for elgforvaltning i Bardu forvaltningsområde rulleres slik at indekstallene og målene revideres før hver nye bestandsplanperiode. Dette vil bety et rulleringsintervall på 3 år. Inneværende periode vil være fra 2016 – 2018.