Elg 15

Kalveproduksjonen var høy i år, og det ble skutt mange kalver. Tidigere år har fordelingen mellom felte hanndyr og hunndyr vært ca 50/50, men i år er hele 59 % av felte dyr hanndyr. Ta kontakt med Avdeling landbruk for mer informasjon.