Meteorologisk Institutt har utstedt rødt farevarsel torsdag 21.01.21 og fredag 22.01.21 for Troms.

Fra torsdag ettermiddag meldes øst og sørøstlig storm med ekstremt kraftige vindkast lokalt på opptil 35-50 m/s. Det ventes sterkest vind fra torsdag ettermiddag fram til fredag ettermiddag. Det vil være store variasjoner i vindstyrke. Noen steder vil få veldig lite vind samtidig som andre steder får ekstremt kraftige vindkast. I tillegg vil temperaturen på utsatte steder kunne komme ned i -10 til -15 grader. Kombinasjonen storm og lave temperaturer vil kunne gi utfordringer for strømforsyningen, potensiale for stor forfrysningsfare og fare for moderat til sterk ising på skip (Meteorologisk institutt).

Man kan holde seg oppdatert på varslinger på varsom.no.

 

Informasjon fra Bardu kommune om ekstremværet Frank 

Bardu kommune har satt krisestab i dag 21.01.20, og følger situasjonen fortløpende. Kommunen oppfordrer innbyggere og folk som oppholder seg i Bardu om å forberede seg på den været som er ventet og holde seg mest mulig innendørs. Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd. Vurder også tiltak for å begrense skader som kan skyldes kraftig vind. Sørg for å sikre alle løse gjenstander. Merk også at fremkommelighet på veier kan bli påvirket på grunn av skognedfall eller andre objekter som kan havne i veibanen.  

 

Skoler/SFO i Bardu 

Alle skoler/SFO i bardu kommune stenges fredag 22.01. Kulturskolen stenges fra torsdag ettermiddag.  

 

 Barnehager i Bardu 

Barnehager holdes åpent, men vil måtte stenges dersom det oppstår langvarige strømbrudd.  Foreldre som har mulighet til å være hjemme med barnehagebarn, oppfordres til dette.  

 

Barduhallen  

Barduhallen stenges 21 og 22. januar.  

 

Steiland Miljøstasjon 

Stengt 

 

Ved behov så kan kommunen varsles/kontaktes på:  

 

Vakttelefon Kommunalteknikk  tlf 95756962 

Brann og redning, utrykkningsleder  tlf  901 93 966 

 

Ved akutte hendelser og ulykker ring nødetater 

Brann 110 

Ambulanse 113