Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45

Koronavaksine

Les mer

Eiere av landbrukseiendommer i Bardu

I 1989 foretok Skog og landskap (daværende NIJOS) en rekke registreringer og kartlegging av jordsmonndata i Bardu kommune. Registreringene ble gjort både på dyrka mark og på potensiell dyrkingsjord. Men det ble aldri laget noen samlet kartframstilling av disse dataene.

Siden den gang har kartleggingsmetodikk og mulighetene for å lage digitale temakart basert på de grunnleggende registreringene endret seg.  Disse gamle registreringene er såpass gode at de har latt seg «oversette» til systemet som brukes i dag. Disse registreringene er nå digitalisert så langt det har latt seg gjøre, men det er noen «hvite flekker» i dette materiale som må kartlegges i felt. I tillegg er det behov for å gå inn å kontrollere noen av de «oversettingene» som er gjort.  Skog og landskap starter opp med en ordinær jordsmonnkartlegging i Målselv i uke 24 og har avsatt tid og personell til kontrollen i Bardu i løpet av uke 25 og 26.

Kartleggingen inngår i en landsomfattende kartlegging av jordbruksarealene. Det er en standardisert innsamling av grunnleggende jordsmonndata og et viktig ledd i å dokumentere jordsmonnet som ressurs med tanke på å sikre arealer for landbruksproduksjon. Kartleggingen gir grunnlag både for å vurdere jordas agronomiske egenskaper med tanke på å tilpasse driftsmetoder til lokale jordforhold, og risikovurderinger knyttet til avrenning fra jordbruksarealer. For mer generell informasjon om jordsmonnkartlegging, henvises til Skog og landskap sine hjemmesider, www.skogoglandskap.no

Skog og landskap  vil så langt det er mulig, ta kontakt med brukerne når de  kommer på de aktuelle jordene.

Landbrukskontoret i Bardu

Publisert | Oppdatert 16. juni 2015