Drømmestipendet kan gis til 1 person eller 1 gruppe som har utmerket seg innen ett av de kulturelle fagområdene,- musikk, dans, drama/teater, litteratur m.m.-   og som det er ønskelig å stimulere med et motiverende stipend.

Barn, unge og ikke-etablerte kunstnere under 25år er målgruppen for stipendet.

Søknadsfrist 06.02.06.

Les mer på sidene til Norsk kulturskoleråd .