Våre mål og visjoner:
- Utvikle kontakt og samarbeid mellom kvinner med ulik alder og kompetanse i Bardu
- Stimulere til videreutvikling og kompetanseheving
- Synliggjøre kvinner i Bardu
- Styrke kvinners posisjon
- Skape positiv vekst gjennom fellesskap i bygda


DORDI KVINNENETTVERKET I BARDU - AKTIVITETER 2006

September: - rekrutteringsmøte
Oktober: - datakurs Front Page og Web design
November:  - idèmyldring for medlemsmøtene til neste år
Desember: - mystisk aften” med Heksa fra Dyrøy? (Ikke bekreftet)

 

Hyttetur i løpet av høsten, dersom tid og interesse. Medlemsmøtene avholdes som hovedregel den første tirsdagen i måneden kl. 1930.