Arctic Race of Norway gjennomføres fra torsdag 10 til søndag 13. august. I forbindelse med rittet blir disse veiene stengt i perioder. Politiet og trafikkvakter sørger for trygg og sikker stenging av veiene. Selv om det er etappe 2 som berører Bardu, legges samtlige sperretider ut (se vedlegg).