I 2019 vil dispensasjonsnemnda avholde sine møter på følgende datoer:

  • 8. januar
  • 5. februar
  • 19. mars
  • 2. april
  • 25. juni
  • 27. august
  • 4. desember

 

Dersom søknader skal behandles i dispensasjonsnemnda for motorferdsel i utmark og vassdrag må de være innsendt senest en uke i forkant av dispensasjonsnemndas møter. Søknader som skal behandles i det første møtet i 2019 bør derfor foreligge Bardu kommune innen årsskifte 2018/2019.

Bardu kommune benytter seg av elektronisk søknadsskjema for dispensasjoner om motorferdsel i utmark og vassdrag. Vi minner om at det kreves kart med inntegnet trasé for alle søknader.

Søknadskjema kan fylles ut og sendes inn her, eller under skjemaer på kommunens nettsider.