Til ulike interessenter i og rundt Barduhallen og idrettsanleggene

Bardu kommune skal bygge ny skole på Setermoen, og det er oppnevnt en egen komite som skal utrede og prosjektere dette. Komiteen ledes av Terje Nyberget, og har administrativ støtte fra rådmannen.

Komiteen ønsker å invitere din organisasjon til å komme på vårt neste møte, torsdag 22.2.18 kl 12-1530 på kommunehuset. Dere må melde tilbake at dere stiller/møter, og vil da få et ca tidspunkt for fremleggelse av deres presentasjon/budskap til komiteen.

De ulike får inntil 10 minutter, og komiteen ønsker dialog og innspill på følgende:

  1. Hvordan blir din organisasjon påvirket av at ny skole kommer på området nord for Sponga?
  2. Hva vil være viktig for din organisasjon at komiteen ivaretar ved bygging av ny skole?
  3. Hvilke funksjoner mener dere at den nye skolen bør inneholde ut over det rent skolefaglige (f.eks fellesarealer, møterom, muligheter for overnatting, annen bruk, etc)
  4. Har din organisasjon egne planer på eller i umiddelbar nærhet til området?

Vi vil be om at dere bruker et par minutter på å presentere dere selv også.