Behandlingen av forslaget til revidert tiltaksdel ble innledet ved en orientering fra landbrukssjefen. Deretter fulgte en engasjert debatt med endel endringsforslag mer eller mindre omfattende. Forslaget til tiltaksplan ble vedtatt med noen mindre endringer i forhold til plankomiteens forslag. Deretter ble hele landbruksplanen vedtatt enstemmig som forpliktende plan for Bardu kommune.

Tiltaksplanen kan leses ved å klikke på koblingen nedenfor. Den er også lagt ut i PDF format på Landbrukskontorets sider under Landbruksplan i venstremenyen på kommunens nettside.

Del II Tiltaksplan revidert 2006

Sauer er lreite dyr

Si du har sett det på Bardu kommunes nettside