Alle kan sende inn forslag på kandidater. Fristen er 15. november 2016.
Iflg informasjon vi har fått fra norgesvel er det ofte lokale ildsjeler og gründerne som bidrar til nødvendig vekst og utvikling i lokalsamfunnet.

Blant kriteriene for å motta Norges vels gründerpris finner vi.

Mottakeren skal være en person som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Innsatsen skal være fremtidsrettet og nyskapende og ha ført til konkret utvikling i samfunnet. Innsatsen skal kunne stå som et mønster for annen nyskapning.

Nærmere informasjon om Norges vels gründerpris finnes på www.norgesvel.no/grunderpris
For nærmere informasjon, så kan Eli Aaserud Heiberg kontaktes på telefon 947 91970 eller e-post eli.aaserud.heiberg@norgesvel.no