I vår brannregion som dekker Salangen, Lavangen og Bardu, har vi omtrent 1400 hytter og fritidsboliger. Brannvesenet gjennomfører boligtilsyn i disse boligene på lik linje med vanlige husstander, men etter koronautbruddet har det vært begrensninger for gjennomføring av tilsyn. Ved tilsyn veiledes det om blant annet fyringsanlegg, røykvarslere og slokkemiddel. Bardu brann og rednings erfaring er at det slurves mer med brannsikkerheten på hytter enn i vanlige husstander. Vi oppfordrer alle til å være oppmerksomme og ta ansvar, slik at brannsikkerheten er ivaretatt. 

Røykvarslere redder liv!

Det skal være minst 1 detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom når dørene mellom rommene er lukket. Test røyk- og gassvarslere hver gang hytta tas i bruk, og ha alltid ekstra batterier i reserve. Batterier bør skiftes minst en gang i året, men vi oppfordrer alle til å sjekke batteriene ofte da kulde og andre faktorer kan påvirke batterienes levetid. Har dere gass på hytta er det viktig og også ha gassalarm, da den vanlige røykvarsleren ikke oppfatter gass. Påse at varslerne er riktig plassert basert på hvilken varsler det er. Røykvarsleren er den billigste livsforsikringen man har!

Gass

Vær varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr, koblinger og slanger jevnlig for skader og lekkasjer. Lekkasjer i koblinger og slanger kan oppdages ved å pensle på konsentrert såpevann, når man da åpner for gassen vil det danne seg såpebobler der lekkasjen er.

Gasslanger skal byttes mellom 2-5 år, alt ettersom forholdene de er plassert i, vegg gjennomføringer skal være faste rør.  Noen installasjoner er det kun ansvarlige foretak som kan gjøre.

 

Ved plassering av gassflasker inne i bolig/hytter/fritidsboliger gjelder følgende, listen er ikke uttømmende:

  • Kun tillatt å oppbevare inntil 55 liter (23,1 kg) brannfarlig gass (propan/butan), dette utgjør maks 2 stk. gassbeholdere på 11 kg.
  • Skal oppbevares stående, luftig og sikres mot å velte.
  • Ved innvendig plassering i skap skal det være god lufting ved gulvnivå, til det fri eller til oppholdsrom.
  • Skal ikke oppbevares på loft, lavpunkt som kjeller eller annet rom under terreng.
  • Tomme flasker skal oppbevares på samme måte som flasker i bruk.

Levende lys

Gå aldri fra levende lys, pass på at plassering av levende lys ikke står for nært brennbart materiale. Ha lysestaker og lysholdere som er egnet og som står stødig. Det finnes mange fine elektriske lys som kan erstattes med levende lys.

Riktig og fungerende brannslokkingsapparat

Ha rikelig tilgang til egnet og godkjent slokkeutstyr. For slokkeapparater er det minst 6 kg pulver eller 6 liter skum, begge med minimum effektivitetsklasse 21A. Kontroller at apparatene fungerer og at trykkindikatoren står på grønt, har dere pulverapparat må det vendes noen ganger i året slik at ikke pulveret klumper seg. Husk og sjekk apparatene for service eller fornye de hvis de er gamle, gamle apparater kan man ha i reserve.

Rømningsvei

Hovedkravet er at alle boliger/fritidsboliger/hytter skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri, i tillegg til vindu fra soverom. Dersom flere etasjer er bebodd, må du ha alternative rømningsveier i tillegg. Hvis det er mindre enn 5 meter ned til bakken kan du bruke vindu eller balkong som rømningsvei. Åpningen i vinduet må være minst 0,5 meter bred og minst 0,6 meter høy. Summen av bredde og høyde skal være minst 1,5 meter. Vinduet bør ikke være takvindu. For hver etasje skal minimum annethvert rom ha rømningsvindu. Påse at rømningsveiene er frie og uten hinder, dette gjelder både inne og ute.      

Brannøvelse