borealis vinner_290x218
Representanter for Borealis sammen med prosjektdirektør Espen Robertsen i Forsvarsbygg
Foto: Terje Bartholdsen, Forsvarsbygg

Under mottoet "Pink Panser" har Borealis i samarbeid med Barlindhaug Consult AS utviklet konkurransens beste løsning for nærhet mellom de ulike funksjonene i utdanningssenteret, heter det i juryens begrunnelse.

-Utkastet fra Borealis utmerket seg med blant annet god logistikk og fleksibilitet. Det er samtidig velegnet til å bygge ut i etapper, i takt med bevilgningene, sier juryformann Espen Robertsen, prosjektdirektør i Forsvarsbygg Utbyggingsprosjektet indre Troms.

Hvis planene for "Utdanningssenter - Setermoen" realiseres vil det gjøre Setermoen til Norges mest moderne leir for å utdanne soldater i hæren. Utdanningssenteret vil bli plassert med utgangspunkt i dagens kavalerileir og vil samle all aktivitet på Setermoen i en leir.

Første byggetrinn er allerede på Forsvarssj efens produksj onsplan. Dette er beregnet til omkring 100 millioner kroner. Hele Utdanningssenteret er - ferdig utbygd - kostnadsberegnet til om lag 500 millioner kroner. Beregninger fra Forsvarsbygg viser at en slik utbygging vil gi 6. divisjon en betydelig økonomisk gevinst i årene som kommer.

Nærmere femti arkitektfinnaer fra inn- og utland ønsket å delta i konkurransen. Borealis var som det eneste fra Nord-Norge et av de fem som ble valgt ut til å delta. I tillegg til Borealls deltok Fortunen AS i samarbeid med Pedersen Ege AS, ØKAW AS i samarbeid med Nielsen, Nielsen, Nielsen AS, Reiulf Ramstad Arkitekter as i samarbeid med dahle/dahle/breitenstein AS og Selberg Arkitektkontor i samarbeid med Per Knudsen Arkitektkontor AS.