Kurset henvender seg i første rekke til jord- og skogeiere som ønsker å finne ut om bioenergi kan være et aktuelt satsningsområde, men også om til andre som ønsker en innføring i bioenergi. Kurset skal gi den enkelte grunnlag for å vurdere egne muligheter for å komme i gang.

Kurset består av 3 samlinger hvor deltagerne selv bestemmer tidspunkt, og koster ca 250,- pr. deltager, inkludert kursmateriell. Hver studiering bør ha minst 5 deltagere.

Bardu skogeierlag står som kursleder.

Spørsmål og påmelding til Bardu kommune v/Gjermund Gomo,

tlf 77 18 52 23/97 07 17 12 eller e-post: gjermund.gomo@bardu.kommune.no