Det er i dag undertegnet en ny avtale mellom Bardu kommune og Røde Kors Bardu. Avtalen skal sikre støtte i til Bardu kommune i en krisesituasjon. Røde Kors Bardu rår over slike ressurser som bla pårørendesenter, støtte til psykososial førstehjelp, Røde Kors hjelpekorps og evakueringsbistand.

På bildet er ordfører Toralf Heimdal og leder i Røde Kors Bardu Kjell Hanstad.