Bente Midttun Kroken er en flott ildsjel for idretten i Bardu. Nå er hun leder av hovedstyret i Bardu idrettslag, et verv hvor hun arbeider for allsidig idrettsglede for barn og unge i et idrettssamfunn som stadig dreies mot tidlig satsing og spesialisering i en idrett. Hun er en samlende faktor som hele tiden tenker på framtiden og som holder Bardu IL på en god kurs fremover.

Før hun ble leder av hovedlaget i Bardu IL hadde Bente i mange år vervet som leder og kasserer i håndballgruppa i idrettslaget. I tillegg har hun vært håndballtrener for aldersbestemte lag. Bente har vært en pådriver for å jobbe frem gode verdier i håndballgruppa. Verdier som trenere, oppmenn, spillere og foreldre skulle kjenne seg igjen i, og ville være en del av. Begeistring, fair play og inkludering er verdier som den dag i dag er godt innarbeidet i gruppa.

Bente har i 25 år vært en viktig brikke for Fylkeslekene i Bardu. For de som opplever lekene på nært hold, ser man engasjementet, arbeidet og seriøsiteten Bente legger ned i oppgaven. Ingen oppgave er for stor og ingen er for liten for at Bente skal ta i et tak. Arrangementet som inneholder friidrett, boccia og svømming for utviklingshemmede er et arrangement kommunen er svært stolt av. Her er Bente en ener. Hun er den første som kommer og siste som går.

Hun har også i en årrekke vært engasjert i Villmarksrock, et militær-sivilt samarbeid som har gitt både sivile og militære mange gode musikkopplevelser. Dette engasjementet har igjen gitt klubbkassa til Bardu IL gode dugnadspenger. Hun serverer kaffe, kaker og noe å bite i til alle som jobber under arrangementet.

Bente har også vært å se på bygdas revyscener, hun er viden kjent for sin rolle i ʺsøstrene Vikbekkenʺ som Maren Vikbekken. En karakter som har blitt kjent og kjær for mange som besøker bygdas revyer.

Og da kringkastingsorkesteret (KORK) kom til bygda 24. mars i 2014 var hun selvsagt i kulissene for å hjelpe til.

Under årets Visma Ski Classic Reistadløpet var også Bente med. På skistadion var hun sammen med andre frivillige for å lage skistemning for publikum og løpere. Med bålpanne, sveler, kaffe og det norske flagg ble det både stemning og gode TV‐bilder. Og dette er litt typisk for Bente, hun bare stiller opp der det er behov. Man trenger knapt å spørre.

Det er mange engasjerte og dedikerte frivillige i bygda vår. Bente er en av de som gjerne står i bresjen, som får ting til å skje. Bente får frivillighet og dugnad til å bli en ting man vil være en del av. Hun er en person som ser framover, ønsker å forbedre og videreutvikle de oppgaver og verv hvor hun deltar. Det gir seg utslag i gode vilkår for barn og unge i det store idrettsmiljøet i Bardu.

Bente Midttun Kroken en verdig vinner av Bardu kommunes kulturpris 2018.