Kontoret skal betjene kundemottak og saksbehandlerfunksjoner.

Lokalet må være klar til å tas i bruk  for datainstallasjon og testing innen utgangen av juni 2007.

For mer informasjon kan rådmannen i Bardu kommune kontaktes.  Telefon 77 18 52 00. 

Bardu kommune ber om tilbud på lokaler innen 8. januar 2007.