Det er da viktig å vite hvordan man skal gå frem for å oppsøke hjelp eller veiledning, enten du er barn, ungdom, voksen eller ansatt.

Den digitale modellen har som mål å gi alle innbyggere i Bardu kommune innsikt i hvem man kan kontakte, og hva Bardu kommune kan bistå med i den enkelte sak.

Om du klikker på linken under, vil du bli ført videre til den digitale modellen som er under utvikling. 

https://bardu.bedreinnsats.no/