Ny frist for forslag 1. oktober 2018. Fristen er utvidet grunnet ingen innkomne forslag på kandidater. Tidligere kandidater kan foreslås på nytt.

Bardu kommune ønsker forslag på kandidater til kommunens kulturpris 2018. Eget skjema skal benyttes. Skjema og kriterier kan fås ved henvendelse til Bardu kommune, servicekontoret 77 18 52 00 eller fylles ut her.

Både enkeltpersoner, lag og foreninger og institusjoner har anledning til å komme med forslag på aktuelle kandidater. Forslag på kandidater med begrunnelse sendes til Bardu kommune, Kultur, Postboks 401, 9365 BARDU eller e-post: postmottak@bardu.kommune.no, eller bruk webadressen https://goo.gl/forms/mBxUxfbfG1MiIcXi2.