Hovedutvalget for Omsorg og oppvekst har på sitt møte torsdag 5. oktober 2017
tildelt Bardu kommunes kulturpris for 2017 til Johannes Irgens.

Johannes Irgens sin mangeårige innsats for trekkspillmusikk og underholdning på Barduheimen. Han har spilt trekkspill på Barduheimen for ansatte og beboere i snart 15 år, hvor han de siste 6 – 7 årene har vært innom ukentlig. Han spiller på eget initiativ og er innom alle 3 avdelingene hver gang. Johannes kjøpte sitt første trekkspill på midten av 50 tallet, er selvlært, kan ikke noter og spiller på gehør.

Trekkspillmusikken er et kjærkommet innslag for både beboerne og deres familier samt ansatte, spesielt i helgene som ofte faller lange på institusjoner. 

De som jobber på Barduheimen ser at musikken gir noe helt spesielt til de eldre, og lar seg ofte berøre over gleden hos pasientene. Pasientene synger med på kjente sanger og noen danser. Det gir dem en enorm glede og lyspunkt i hverdagen. Med sitt gode humør og musikk, bidrar Johannes til økt livskvalitet for de som bor på Barduheimen.

Noen pasienter er så syke at de ikke kan gå ut fra rommet sitt, men har likevel hatt glede av musikken gjennom en dør på gløtt. De ansatte har sett gledestårer hos pasienter og pårørende. Han spiller også på rommene hvis noen spør - og hvis pasienten er for dårlige til å komme ut.

Alle på Barduheimen, ansatte og pasienter setter stor pris på at Johannes Irgens tar seg tid til å komme på Barduheimen for å spille. Som en av forslagsstillerne skriver: ”Johannes er en fantastisk person med mye omtanke for beboerne på Barduheimen”.

Ut over trekkspill har Johannes vært med å etablere Setermoen dykkerklubb tidlig på 80 tallet. Johannes var leder av dykkerklubben i en 10 års periode. Dykkerklubben ble nedlagt i 2002 og økonomi ble etter vedtak gitt som gaver til Bardu Røde Kors hjelpekorps. Som aktiv i dykkerklubben var han også med å utarbeide kurs i søk og søksmetoder og hadde blant annet kurs for politi og brannvesen.

Johannes har også vært president i Brigadeveteranforbundet fra oppstarten i 2004 til 2012, hvor han startet opp Brigadeavisa, som i 2017 har ny årgang 14. Johannes Irgens er en sann hverdagshelt og en verdig vinner av Bardu kommunes kulturpris 2017.