Begrunnelse:

Norsk motorsportsklubb, avd. Bardu ble stiftet i 1984 og feirer i 2014 30-års jubileum. Laget har ca. 110 medlemmer og holder til på Steiland i eget klubbhus og med eget baneanlegg. Både baneanlegg og klubbhus er bygget på dugnad. Baneanlegget inneholder også en gokartbane.

Gjennom disse 30 årene har klubben bygget opp et godt og velfungerende motorsportsmiljø. De har medlemmer i alle aldersgrupper og samler gjerne familier i interessen for motorsport. Gjennom klubben tilbys spesielt ungdom et godt og sikkert miljø hvor de kan prøve ut høy fart i trygge omgivelser.

Klubben tilbyr ukentlige treninger i knattecross og bilcross i sommerhalvåret. Hver sommer arrangerer de to bilcrossløp med god deltakelse samt oppvisning for knattecrossførere. De avvikler også sykkelløp for barn. Flere ganger har de gjennomført store arrangement for snøskuter.

Kjelleren i klubbhuset inneholder et verksted. Verkstedet er utstyrt med verktøy og utstyr slik at medlemmene har mulighet til utprøving av aktiviteten i gode og sikre rammer uten for store investeringer. Hele året gjennomføres det klubbkvelder der medlemmene kan jobbe med egne prosjekter. Her møtes eldre og yngre i en felles interesse for motorsport, lærer av hverandre og utvikler ny kunnskap.

I tillegg arrangeres det akedag, bingo og diverse tilstelninger for medlemmene året rundt. NMK Bardu bidrar også ved andre arrangement i bygda så som "Rusfri 16.mai" og "Fylkeslekene".

NMK Bardu jobber målrettet for å tilrettelegge aktiviteter for barn og unge. De ønsker at aktiviteten skal være forebyggende og med stort fokus på miljø og sikkerhet. Gjennom sine arrangement er de også gode ambassadører for Bardu kommune.

NMK Bardu er en verdig vinner av Bardu kommunes kulturpris 2014.

VI GRATULERER!