Lennart Strømseng har vært en aktiv bidragsyter til kulturlivet i Bardu i en årrekke. Grunnlaget for hans interesse for musikk, dans og teater ble lagt i oppveksten i Sørdalen der aktiviteten i grendelag og bondekvinnelag var nettopp dette.

Lennart er medlem av UL Freidig og har gjennom mange år bidratt der med sin kunnskap og erfaring. Han har stilt opp på alt av dugnader og i komiteer i regi av laget helt siden han ble medlem i 1983. Lennart bidro også i forbindelse med byggingen av Ala grendehus.

Dans og ”leik” har vært en av hovedinteressene. Lennart var med i Leikarringen fra 1983 og var leder i en periode, - og i alle år instruktør av gruppen så lenge den eksisterte fram til den foreløpig opphørte i daværende form i 2011. Leikarringen var et fast innslag 17.mai på hovedarrangementet ved gamle Paviljongen. Lennart er fortsatt en aktiv danser.

Han var også en aktiv initiativtager og arrangør for årlige arrangement på 80- og 90-tallet: Leikfest  i Barduhallen siste uka i april hvor 300-400 folkedansere og folkemusikere fra Norden møttes til ulike seminarer og kulturutveksling. Dette arrangementet ble senere til Folkemusikkdagan.

Men Lennart har ikke bare danset, han har også vært opptatt av å dokumentere tradisjonsdanser fra Bardu (springar og polka) og gamle viser. Til en av disse visene – Gjeterjenta - laget Lennart dansemåte. Dokumentasjonen finnes i arkivet på Rådet for folkemusikk og folkedans i Trondheim/Universitetet i Trondheim.

Lennart har også bidradd aktivt i revy - og teatermiljøet i UL Freidig både som aktør og skribent.

Hvem husker ikke ”Sommer i Tyrol” der Lennart spilte Sigesmund Sulsheimer til stor akklamasjon. Han har også vært med i andre teateroppsetninger som ”Hundremilsferden” og ” Vi klare oss så godt vi kan i væla”. En ”høydare i livet” som Lennart selv sier, var å få være med og gjenskape deler av tidlige tiders liv i Bardu gjennom teater og folkedans i forbindelse med kommunens 200- års -jubileum i 1991. 

Sang og musikk er noe som opptar Lennart sterkt.Han har vært og er medlem av flere av bygdas kor. Her skal nevnes Bardu korforening, Bardu Barokk og Freidig mannskor. Spennvidden er stor fra middelaldersang, salmer og Händels ”Messias” til folkemusikk, folkesong, tradisjonell mannskorsang og ”Rock & Kor”.

Lennart var også en av forgrunnsfigurene i NRK-programmet ”Da KORK kom til bygda” der dansen med Anne Rimmen ble et høydepunkt.

Han har også ledet 2 stk lokal variant av ”Beat førr Beat” med lokale musikere og lokale konkurrenter!

En søndag i måneden stiller han opp på Barduheimen sammen med andre musikere og synger og spiller for beboerne der. Han var i mange år en del av ”Inger og dæm” og overtok administrasjonen av aktiviteten da Inger døde. Målet er å spre glede gjennom allsang og trivelig, gjenkjennbar musikk til hygge for både for aktører og beboere.

Lennart har bidratt som forelder innen idretten, spesielt innen skiskyting og fotball. Han er en positiv person som gjerne melder seg til tjeneste og bestandig svarer ja når han blir spurt om å bidra.

Lennart har vært heldig og har delt interessene sine for musikk, teater og dans med sin kone Anne. Hovedfokuset deres gjennom store deler av et aktivt liv har vært kulturarbeid.

Lennart Strømseng er en verdig vinner av Bardu kommunes kulturpris 2015.