Rehabilitering svømmehall – Bardu kommune har blitt klaget inn for KOFA.

Etter konkurranseutlysning på rehabilitering av svømmehall har Bardu kommune inngått avtale med entreprenør som vant etter tildelingskriterier

Tildelingskriterier som følger: erfaring/kvalitet 40%, utførelse 10% og pris 50%.  

Bardu kommune er blitt klaget inn for KOFA fra en tilbyder.

Klager leverte den laveste prisen, men ikke det beste tilbudet totalt sett. Klager mener at ettersom de var godkjent leverandør og hadde den beste prisen så skulle de ha fått tildelt kontrakten.

Klager mener også at konkurransegrunnlaget var utydelig, men øvrige leverandører har levert det som etterspørres og stilt spørsmål der det har vært usikkerhet, spørsmål er besvart offentlig.

Leverandøren som leverte det beste tilbudet totalt sett, og fikk tildelt kontrakten, har den bredeste og mest relevante erfaringen med tilsvarende arbeider på alle fag. I tillegg leverte de alt av dokumentasjon , en god og detaljert kvalitetsplan med beskrivelse av hvordan de ønsker å løse prosjektet, og en realistisk og informativ fremdriftsplan.

Bardu kommune mener at konkurransegrunnlaget er tydelig med tanke på tildelingskriterier og hva som skal vurderes, at evalueringen som er gjort i forbindelse med tildeling er riktig og godt begrunnet og at leverandøren som er tildelt kontrakten leverte det beste tilbudet totalt sett.