Som et ledd i å styrke satsningen på kommunens næringsliv og gründere tar kommunen nå nye grep. Vi utlyser en kortvarig kontrakt på bistand til gründerne, slik at vi kan bli mer profesjonelle, og tilgjengelig for gründerne og næringslivet i første omgang på kort sikt. Dette gjør at vi samtidig får «frikjøpt» egen tid til å planlegge for en mer permanent avtale om bistand over flere år på førstelinjetjenester til eget næringsliv og gründerne.

Formannskapet i Bardu kommune har allerede bevilget 300.000 årlig i 3 år for å satse sterkere på gründerne. Det følger nå enhet næring opp administrativt.    

Det er dialog med flere kommuner i regionen om mulig etablering av felles offentlige næringsutviklingstjenester. Det er for tidlig å si konkret om dette blir noe av. Men enhet næring lover at vårt lokale næringsliv skal bli hørt gjennom møter i Dialogen og Dialogforum etter hvert.

Satsningen har vært etterspurt av flere den senere tid og vi er nødt til å gjøre noe, siden vi får tilbakemeldinger om at tjenestene ikke er optimale i alle ledd iflg næringssjef Lennarth Kvernmo.

Spørsmål om denne saken kan rettes til næringssjef Lennarth Kvernmo på telefon 900 36666 eller e-post lennarth.kvernmo@bardu.kommune.no