Rådmann Håvard Gangsås viser til at det er levert solide tjenester i Bardu kommune i 2018.

- Jeg er meget stolt over den den innsatsen vi alle gjør sammen, og i 2019 skal vi snu et negativt årsresultat til et positivt årsresultat. Bardu kommune er en offensiv organisasjon med pågangsmot og dyktige medarbeidere som jobber sammen.

Innenfor helse, omsorg og barnevern har det vært utfordringer knyttet til områdene ressurskrevende tjenester og fastelegemangel som har utgjort hoveddelen av merforbruket. En nedgang i folketall før 2018 har påvirket Bardu kommune sine inntekter fra skatt og rammetilskudd med et totalt inntektstap på 4 millioner kroner. På tross av en økning i folketall i 2018 vil ikke inntektene komme kommunen til gode før i 2019 og 2020.

Innenfor området tekniske tjenester har strakstiltak til vedlikehold på bygg, utbedringer som følge av pålegg eller skader samt spesielle kostnader knyttet til strakstiltak på Barduhallen slått negativt ut.

Enhet skole og barnehage har reduserte inntekter og refusjoner som har gitt et merforbruk 2018. Merforbruket knyttes til økte ressursbehov til særskilte brukere. Voksenopplæringa i Bardu har også blitt påvirket av økte kostnader og reduserte refusjoner i 2018. 

Bardu kommunes utfordringer viser at omstillingsarbeidet må fortsette for fullt. Vi ser allerede nå at gevinster fra jobben vi har lagt ned vil hentes ut i årene som kommer. I 2018 var vi sårbare for det uforutsette, men vi forventer å hente inn noe av dette i 2019.

Merforbruket på 5,6 millioner dekkes vil inn av fondsreserven, som fremdeles er god. Dermed går regnskapet ut i balanse.