Bardu kommune har i den siste tiden jobbet for å øke tilgjengeligheten vår utad. Dette gjør vi blant annet ved å skifte ut vårt gamle fastnett-telefonsystem med moderne mobiltelefoni. I den forbindelse er det flere endringer som vi ønsker å informere om, blant annet de nye hovednumrene til våre avdelinger. Disse numrene vil være i drift fra 01.11.2018. Oversikten finnes på denne link.

Vi vil ikke lenger ha et betjent sentralbord dere kan ringe til, men vil ha digitale menyer med tastevalg inn til hver enkelt enhet eller tjeneste. Hver avdeling vil ha et eget hovednummer, som blir opplyst i dette skrivet, samt på kommunens hjemmesider. For å komme raskest mulig i kontakt med oss anbefaler vi å ringe direkte til et av disse fremfor å ringe 77 18 52 00.

Kjenner du direkte telefonnummer til ansatt/saksbehandler, kan dette brukes. Oversikt over ansatte oppdateres kontinuerlig og publikum kan oppleve at denne oversikten ikke alltid innholder alle ansatte i Bardu kommune.

I slutten oktober vil en oversikt over hovednummer til avdelingene bli publisert på papir til samlige husstander og bedrifter i Bardu.