Hjemmesidene våre har nå fått nytt design og ny struktur. Vi håper det vil bli lettere å finne ønsket informasjon. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger hvis det er noe du ikke finner eller du synes er tungvint. Alle sider vil ikke være helt oppdatert fra i dag, men vil bli endret etterhvert fram mot sommeren. Vi har som mål at  sidene skal tilfredsstille innbyggernes behov for informasjon om våre tjenester.