Bardu kommune har opplevd en svært positiv befolkningsutvikling i 2018.

Kun Tromsø kommune har hatt en prosentvis like høy befolkningsvekst.

Bardu har i 2018 vokst med hele 51 nye innbyggere.

Dette er enormt gledelig, og viser at Bardu er en attraktiv kommune å flytte til, sier Rådmann Håvard Gangsås.

Vi i Bardu kommune ønsker å takke hele kommunen for den gode innsatsen som legges ned for å skape et trygt, attraktivt og inkluderende lokalsamfunn.
Nå er det opp til oss å ta vare på alle de nye flotte innbyggerne som kom i 2018.

 

Les mer om befolkninsutvikling hos Statistisk sentralbyrå.