Åpningen finner sted på innerste punkt på løypen inn til endepunkt Leina, se kart, torsdag 15.februar 2018, kl 1300. Se vedlegg for ytterligere informasjon.