Av totalt 2431 skattytere leverte 1180 selvangivelsen enten via telefon, internett eller SMS, og dette er det beste resultatet i landet. Vi tar med her at Troms fylke ble nest beste fylke i landet, kun slått av Sør-Trøndelag, og med Hordaland og Oslo hakk i hæl.


De 3 beste kommunene i landet: 

- Bardu  48,5% 
- Rana  48,3% 
- Nesna  48,0% 

De 5 beste i Troms:

- Bardu  48,5%
- Skånland  42,8%
- Målselv 

41,4%

- Berg  41,3%
- Sørreisa   41,0%

Midt-Troms likningskontor, med hovedkontor på Andselv, er godt fornøyd med resultatene i Bardu og Målselv, men potensialet for å øke resultatet med levering av selvangivelsen elektronisk er fortsatt stort.

Likningskontoret kan opplyse som et eksempel at 490 skattytere i Bardu har levert sin selvangivelse på papir uten en eneste endring eller tilføyelse. Tilsvarende antall i Målselv var hele 930. Alle disse kunne levert sin selvangivelse elektronisk i stedet for å "stresse" med papirutgaven.