Det som bl.a. står i disse bestemmelsene er at hund skal være i bånd (båndtvang) i tiden mellom 1. april og 31. oktober. Det er ikke absolutt båndtvang hele året og det som sto i Barduposten var feil. Men utenom nevnte periode skal hund være under kontroll av eier eller fører hele tiden.

Spørsmålet blir hvordan man har kontroll på hund i en offentlig lysløype. Bardu kommune og Bardu Idrettslag er enige om at kontroll ivaretas ved å ha hunden fysisk i bånd i lysløypa. Hensynet til barn (og tildels voksne) som er engstelige for hunder er viktig å ivareta.

Dette betyr at også folk med hunder ønskes velkommen til å benytte lysløypa. Lysløypa er offentlig og åpen for alle. Eierene av lysløypa ber derfor brukerne om å vise hensyn til hverandre og til å tilpasse bruken slik at konflikter unngås.

Hunde-eiere oppfordres også til å ta opp hunde-skitt etter sine hunder.

Så ønskes alle til å bruke lysløypa til det beste for alle!