Les mer i nettutgaven av Nye Troms.

Og her  en melding fra Landbruksdepartementet.

Siste nytt fra bålbrenningen mandag kveld:

Nesten 100 personer med stort og smått hadde samlet seg i Kirkeparken rundt bålet.Leder i Bardu bondelag, Geir Haugland, leste opp et opprop fra Norges bondelag som skulle markere kamp mot forslaget til ny frihandelsavtale for landbruksprodukter. Konsekvensene for norsk landbruk synes å bli store hvis forslaget blir vedtatt, og den lokale bondelagslederen oppfordret lokalpolitikerne til å engasjere seg i kampen sammen med bøndene.

Det var lokalpolitikere i alle farger tilstede, og ordfører Roald Linaker svarte på oppfordringen med å love støtte og engasjement fra lokalpolitikerne i kampen mot WTO.

 

                                          Si du har sett det på Bardu kommunes nettside