Bardu Kommune har nå fornyet avtalene med Lions og UL Bardujord vedrørende julegate og sommmergate i sentrum av Setermoen.

Avtalene har en kostnad for Bardu Kommune på ca 40-45.000 kroner per år. Avtalen sikrer økt trivsel for brukerne av sentrumsområdet. Med tiltaket sikrer Bardu Kommune litt mer bolyst for befolkningen og forskjønnelse for handels- og servicenæringen. Vi håper også at avtalene kan bidra til at lysten til å besøke sentrum av Setermoen styrkes.

Ordfører i Bardu Toralf Heimdal, Hans Hammer i Lions og Joachim Strømseth i UL Bardujord er glad for at avtalene videreføres. Alle parter er godt fornøyd med det samarbeidet som har vært mellom aktørene i dette tiltaket.

Spørsmål angående denne informasjonen kan rettes til enhet næring ved Lennarth Kvernmo, Telefon 900 36666 eller Ordfører Toralf Heimdal.