Det er pr dato solgt 360 kort, derav 107 pr SMS. For å kjøre med snøscooter i rekreasjonsløypene i Bardu kommune må det betales en avgift på kr 200,- pr år. Les mer om kjøring i løypene på Informasjon om scooterløypene. Her er det informasjon om hvordan man betaler og hvor man kan kjøre.