Mange av landets avfallsselskaper ser seg nå nødt til å stenge eller redusere åpningstidene på gjenvinningsstasjonene sine. Dette gjør de både for å frigjøre personell til mer kritiske samfunnsoppgaver, men også for å redusere faren for smittespredning blant publikum.  

Renovasjon Husholdning

Avfallsmottaket Steiland er stengt for husholdning:

Dette er ikke tidspunktet for å starte rydde- og oppussingsprosjekter i hus og hytter, selv om mer tid innenfor husets fire vegger kan gjøre det fristende.

Må du lagre grovavfall hjemme, så anbefaler vi at du dekker det til for vær og vind, ikke lagrer det langs husveggene med tanke på brannfare og passer på at eventuelt farlig avfall lagres forsvarlig slik at barn, dyr eller uvedkommende ikke kan få tak i det.

Returpunktet på Sponga for husholdning, har konteinere for:

Jern – Brennbart – Papp – Papir – Glass – Melkekartonger

UFF har 2 kontainer for klær stående der. UFF er eier av disse.

  • Sorter avfallet ditt godt, så det blir å lite blandet avfall som mulig. Det er det blandede avfallet som er det viktigste at vi får hentet fortløpende nå.

Vær ekstra nøye med avfallet ditt

I en situasjon med omfattende smittespredning i befolkningen er det viktigere enn noen gang at avfallsinnsamlingen fungerer og at renovatører og driftspersonell holder seg friske.

Du kan hjelpe til med det ved å gjøre fem enkle ting: 

  • Sørg for at alt avfall er forsvarlig emballert i poser før du kaster det i kontainer. Akkurat nå kan du godt bruke en pose for mye enn en for lite. Da beskytter du renovatører og operatører mot potensiell smitte fra avfallet.
  • Ikke sett fra deg avfall oppi eller ved siden av overfylte kontainere. Det tiltrekker seg fugler og skadedyr og renovatørene utsettes for nærkontakt med avfallet når de må rydde opp etter deg.
  • Kast aldri matavfall, drikkebeger etc på gata, men bruk søppeldunker i nærheten. Finner du ingen, så ta med deg avfallet hjem og kast det der.

Det er ikke mer enn en kortvarig stans i innsamlingen som skal til, før dunker og containere blir overfylte. Det betyr at fugler og skadedyr kan dra avfall utover, noe som betyr mer mat til skadedyrene og at bestanden kan øke. Det vil igjen føre til økt fare for smittespredning og skader på bygninger og eiendeler.

Renovasjon Næring

Avfallsmottaket Steiland er åpent for bedrifter:

De får tilgang med å gjøre avtale for levering før de ankommer avfallsmottaket.

Dette til mail naeringsavfall@bardu.kommune.no eller med å ringe 90505789

Vi ber næring innstendig om ikke å bruke kontainere ute i bygda, de er til husholdning.

En stans på et forbrenningsanlegg på grunn av sykdom blant driftspersonalet, vil bety at smittefarlig avfall fra helseinstitusjoner ikke blir destruert fortløpende, men må transporteres til alternative mottak. En stans i både avfallsinnsamling og avfallsmottak kan også medføre betydelig risiko for skade på natur og miljø.

Avfallsbransjen er samfunnskritisk i beredskapen vår. Og vi trenger din hjelp nå!