arkitekter_setermoen
Arkitektene på Setermoen

Av til sammen nærmere femti arkitektfirmaer som meldte sin interesse er disse fem valgt:

Borealis Arkitekter as, Fortunen AS i samarbeid med Pderesen Ege AS, øKAW AS i samarbeid med Nielsen, Nielsen, Nielsen AS, Reiulf Ramstad Arkitekter as i samarbeid med dahle/dahle/breitenstein AS og Selberg Arkitektkontor i samarbeid med Per Knudsen Arkitektkontor AS. 18. desember var disse på befaring i leiren.

Sjefen for Artilleribataljonen på Setermoen, oberstløytnant Geir-Tony Andreassen gleder seg: -Hvis dette blir realisert vil det gjøre Setermoen til det mest moderne utdanningssenterets i Forsvaret. Vi har i dag gode skyte- og øvingsfelt, men 50 år gammel infrastruktur i leiren. Med undervisningssenteret på plass kan vi utdanne militære innsatsklare enheter både mer effektivt, med høyere kvalitet og med lavere kostnad enn i dag, sier Andreassen. En god del av bygningene på Setermoen er nedslitt og det er stort behov for både å erstatte disse og bygge nytt i tillegg.

FO har gitt Utbyggingsprosjektet i oppdrag å utrede alle detaljer og kostnader med å etablere et slikt senter på Setermoen. I dag er Forsvarets virksomhet spredt på flere leire innenfor det som før het Setermoen garnison. Hvis undervisningssenteret blir realisert vil det samle alt på ett sted. Full utbygging er foreløpig beregnet til å koste 800 millioner kroner. Første byggetrinn skal ‚ hvis dette blir vedtatt ‚ bestå av administrasjonsbygg, undervisningsbygg og flerbrukshaller til en samlet pris på omkring 250 millioner.

Hvilket av de fem firmaene som vinner arkitektkonkurransen avgjøres i april, og utredningen fra Utbyggingsprosjektet skal leveres FO til høsten.