I forbindelse med nytt boligfelt og klargjøring for nytt vannbehandlingsanlegg måtte vannforsyningen til hele Setermoen-området kuttes. Det nye vannbehandlingsanlegget skal øke sikkerhet, leveringsevne, kvalitet og møte de fremtidige utfordringer til vannforsyning.

Gjennomføringen av dette arbeidet var planlagt utført senere i høst men grunnet flere faktorer som påvirket hele framdriften av det nye boligfeltet måtte dette fremskyndes. Dette er et arbeid som krever mye koordinering og at våre systemer fungere som de skal.

 Bardu kommune fikk kortere tid enn planlagt til å forberede og varsle om dette arbeidet. Dette medførte at flere ble fri for vann i lengere perioder tirsdags kveld. Etter melding om oppfordring til redusert forbruk og små justeringer på ledningsnettet klarte kommunen å levere vann til nesten alle husstander i Setermoen sentrum. Hos de som bor øverst er det selvsagt meget dårlig og varierende trykk. Dette vil vedvare helt til arbeidet er avsluttet, senest torsdag kl. 1700

For de som ikke fikk varsel om dette arbeidet på SMS eller telefon, har dette sammenheng med hva som er registrert om deg/ dere i offentlige befolkningsregister. Vårt varslingssystem klarer pr i dag ikke å sende ut til hemmelige nummer, uregistrerte kontantkort, nummer som er registrert i et firma men ikke er knyttet opp mot person (f.eks. firmatelefon gjennom staten, kommunen eller privat firma) eller hvis det nettopp er byttet nummer. For å sjekke om ditt nummer er registrert og oppdatere din kontaktinformasjon, gå inn på DIFI sine nettsider:  https://eid.difi.no/nb/oppdater-kontaktinformasjonen-din .

Det jobbes på spreng for å få dette gjennomført. Bardu kommune beklager de ulempene dette medfører for våre innbyggere.

De som er helt fri for vann, vennligst ta kontakt med avdelingsleder kommunalteknikk: 474 55 997